014. Armenian Tree of Life with birds / Árbol de la Vida armenio con pájaros / Հայկական Կենաց Ծառ թռչուններով

Originally posted on 100 years, 100 images | 100 años, 100 imágenes | 100 տարի՝ 100 նկար:
ENG | Ink on paper | 17 x 11 cmESP | Tinta sobre papel | 17 x 11 cmՀԱՅ | Թուղթ, թանաք | 17 x 11 սմ